میخواهید از ما سوالی بپرسید؟
تماس بگیرید!

جهت تماس با کهن ضایعات میتوانید از تماس در زیر با ما در ارتباط باشید.

آدرس کهن ضایعات

تهران ,نعمت آباد , خیابان سهیل

کهن ضایعات به مدیریت …. در خدمت فروشندگان ضایعات در کل کشور میباشد.